تکمیل ظرفیت دستیاری با جذب نیروهای بومی انجام می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ابوالفضل باقری فرد‌‌ درخصوص ظرفیت دستیاری سال ۱۴۰۱ گفت: ظرفیت اعلامی سال جاری تقریبا معادل سال گذشته در سایت سنجش اعلام شد و بیش از چهار هزار و سیصد نفر است. 
 
وی افزود: احتمالا امسال هم همانند سنوات قبل "از سال 1396 به بعد" تعداد زیادی از ظرفیت تکمیل نشود، بنابراین پس از پایان تکمیل ظرفیت اولیه و ثانویه برای جاهایی که همچنان خالی مانده باشند، تمهیداتی اندیشیده شده که از آن جمله می‌توان به آیین نامه جذب نیروهای بومی برای مراکز خاص و ورود آنها به دوره های دستیاری اشاره کرد.
 
به گزارش وبدا معاون آموزشی وزارت بهداشت در پایان اضافه کرد: جذب نیروهای بومی برای تکمیل ظرفیت دستیاری به شکل سراسری انجام می شود و با استفاده از قوانین مصوب نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی صورت می گیرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه