گسترش تخلفات آموزشی و درمانی در حوزه طب سنتی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در نامه سعید کریمی خطاب به معاونین درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی آمده است:

با توجه به نامه‌های شماره ۱۴۹۴/۱۲۲/د مورخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۰ مدیرکل محترم طب ایرانی و مکمل منضم به تصویرنامه شماره ۶۵۵۳/ف ع پ مورخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ رئیس محترم فرهنگستان علوم پزشکی در خصوص مداخله گران غیرمجاز حوزه طب سنتی و تبلیغات گسترده از طریق فضاهای مجازی و شبکه های پیام رسان در حوزه آموزش و درمان، مطابق با ماده ۸ قانون تشکیل وزارت متبوع "کلیه موسسات، واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند باید تحت نظارت، کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه باشند" و قوانین نظارتی حاکم بر تخلفات مراکز و موسسات پزشکی، مشمول مداخله گران فاقد مجوز در زمینه طب ایرانی و مکمل نیز می گردد.
 
لذا ضروری است با توجه به گسترش تخلفات آموزشی و درمانی در حوزه یاد شده، فعالیت شاغلین در زمینه طب ایرانی و مکمل تحت عناوین مختلف در مناطق تحت پوشش نظارتی آن دانشگاه به صورت فعال در فضاهای مجازی و مراکز ارائه خدمت، مورد رصد قرار گرفته و در صورت شناسایی و تایید هرگونه تخلف، مطابق با ضوابط مربوطه اعمال مقررات انجام پذیرد.

گفتنی است کنترل، نظارت و توقف فعالیت مداخله‌گران غیرمجاز از یک سو و اطلاع رسانی و آگاهی جامعه به انحاء مختلف جهت دریافت خدمات طب ایرانی و مکمل از مراکز مجاز، ضامن اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از گسترش مراکز غیرمجاز خواهد بود. ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه