آزادسازی مدرک بعد از گذراندن طرح تعهدات خدمت امکان پذیر است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سید امیر پاشا طباییان گفت: محدودیت آزاد‌سازی مدارک برای هیچ گروهی وجود ندارد و همه افراد می‌توانند بعد از گذراندن طرح قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان و یا تعهد خدمت، مدرک‌خود را آزاد کنند، کسانی که تحصیل در رشته پزشکی و پیراپزشکی دارند، طی قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان متعهد به خدمت به وزارت بهداشت  هستند.
 
مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: همچنین افرادی که تخصص و فوق تخصص می‌گیرند هم متعهد به خدمت در وزارت بهداشت می باشند، کسانی که تعهد خدمت به وزارت بهداشت دارند و امکانات وزارت بهداشت استفاده و در بیمارستان‌های تابعه تحصیل کردند، این افراد باید حتماً تعهدات خود را بگذرانند و بعد از اتمام تعهدات می توانند مدرک خود را آزاد کنند، این قانونی است که در سال های گذشته تصویب شده و محدودیت خاصی ندارد.

وی افزود: طبق قانون هر فرد بعد از گذراندن طرح قانون پزشکان و پیراپزشکان و یا انجام تعهدات قانونی، می تواند مدرک خود را دریافت کند، طبق قانونی که از قبل وجود داشته، اگر در کشور رشته ای مورد نیاز باشد، فرد می تواند قبل از انجام‌تعهدات قانونی خود با گذاشتن وثیقه در خارج  کشور، ادامه تحصیل دهد و بعد از اتمام دوره تحصیلات به ایران بازگردد و تعهدات خود را انجام دهد، در حال حاضر با توجه به اینکه ما تمامی رشته ها و امکانات را درکشور داریم و فقط برای تعداد محدود رشته که اعلام نیاز شده، فرد می تواند قبل از انجام تعهدات و برای ادامه تحصیل در سایر کشورها وثیقه بگذارد.
 
به گزارش وبدا طباییان در پایان با بیان این نکته که قانون جدیدی تصویب نشده اضافه کرد: لازم به ذکر است این قانون از قبل وجود داشته و در مقطعی عملی نمی‌شده، ولی در حال حاضر  باید توجه کرد که بحث گذاشتن وثیقه برای ادامه تحصیل در خارج از کشور طبق قانون فقط برای رشته های اعلامی وزارت بهداشت است که از سایت مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت قابل مشاهده خواهد بود.

پایان پیام/

مطالب مشابه