لزوم ارائه خدمات بیمه‌ای بهتر و با کیفیت به زوج‌های نابارور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهدی رضایی گفت: خدمات مربوط به ناباروری درمجموع  جزء خدمات گران قیمت محسوب می شود، از سال گذشته این خدمات  برای نخستین بار تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفته است، چون درسال اول خدمت بود مشکلاتی درنحوه ارایه خدمت توسط سازمان های بیمه گر مشاهده شد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: به تدریج اشکالات مشخص شده و ما در سیر تکاملی شاهد ارتقای خدمات هستیم، سال گذشته بسته هایی توسط شورای عالی بیمه تدوین و ابلاغ شد که ارایه دهندگان خدمت معترض این بسته ها بودند زیرا محدودیت هایی را اعمال می کرد به نوعی که ارایه دهندگان خدمت متضرر می شدند، بنابراین برای عقد قرارداد ارایه دهندگان خدمت تمکین نمی کردند، بنابراین در ارائه خدمات تجدید نظرهایی صورت گرفت.

وی افزود: در حال حاضر خدمات ارائه می شود و بیمه بدون سقف خدمات را خریداری می کند، ضمن اینکه تعرفه های تحت پوشش در سازمان های بیمه گر پایه بر مبنای تعرفه های دولتی انجام می شد که این مساله هم مورد نقد بود، در حال حاضر تعرفه های عمومی هم که تقریبا ۱.۵ برابر تعرفه های دولتی محسوب می شود تحت پوشش قرار گرفته است که امیدواریم با تقویت منابع، به تعرفه های بخش خصوصی مصوب دولت نیز در آینده تعمیم یابد.

رضایی با بیان اینکه بهتر است مردم از خدمات در بخش دولتی استفاده کنند ادامه داد: در بخش دولتی ۹۰ درصد خدمات در بخش سرپایی و بستری تحت پوشش قراردارد، ۱۰ درصد فرانشیز توسط بیمه شده پرداخت می شود، اگر بیمه شده ای به بخش خصوصی مراجعه کند، تعرفه عمومی که تقریبا ۱.۵ برابر تعرفه دولتی است مبنای پرداخت بیمه ها قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایرنا معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران در پایان گفت: در حال حاضر سقف ارایه خدمات برای درمان ناباروری نیز برداشته شده است، اگر افرادی ناباروری ثانویه داشته باشند نیز خدمات برای آنها در نظر گرفته شده است، همچنین سقط های مکرر نیز به خدمات بیمه ای اضافه شده است، یکی از راهکارهای درست در هزینه کرد نظام سلامت و بهبود اثربخشی آن استفاده منابع از طریق بیمه ها است، لذا عملکرد این دو سال گذشته نیز نشان می دهد که با توجه به این رویکرد دقیق تر به اهداف نزدیک می شویم.

پایان پیام/

مطالب مشابه