روند کاهشی بستری ها و فوتی های کرونا در هفته آخر مردادماه
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در گزارش این مرکز تعداد فوتی های هفته آخر مرداد ماه 1401 بالغ بر 430 نفر اعلام شده که نسبت به هفته پیش از آن 491 نفر، روند کاهشی را نشان می دهد.

در این گزارش موارد بستری نیز کاهش محسوسی داشته و از 7 هزار و 604 نفر در هفته ماقبل آخر به 6 هزار و 104 نفر در هفته آخر مردادماه و موارد سرپایی نیز از 31 هزار و 116 نفر به 22 هزار و 77 نفر کاهش یافته است.

برای مشاهده گزارش کامل فایل زیر را مشاهده کنید.
file

وبدا

پایان پیام/

مطالب مشابه