هزینه خدمات دندانپزشکی در شهرها و روستاها کاهش چشمگیری یافته است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، زهرا سیدمعلمی گفت: تعرفه بسته خدمات سلامت دهان و دندان در مناطق روستایی برای گروه های هدف رایگان و برای این گروه‌ها در مناطق شهری نیز تا ۶۵ درصد تخفیف در نظر گرفته شده است، گروه های هدف کودکان از بدو تولد تا ۱۴ سال، مادران باردار و مادران شیرده هستند برای سایر افراد غیر گروه های هدف نیز در شهرها و روستاها خدمات سلامت دهان ودندان تا ۶۰ درصد کاهش تعرفه داشته است.

وی افزود: تخفیف ها بیشتر برای خدمات پیشگیری و ترمیمی یعنی خدمات پایه و بنیادین قرار داده شده تا مردم به پیشگیری سوق پیدا کنند، یکی از مهم ترین موضوعات در ارائه خدمات سلامت، گسترش دسترسی مردم به خدمات و کاهش هزینه ها از جیب در جهت ایجاد رضایتمندی بیشتر در مردم است، این تعدیل ها به استناد مصوبه هیات وزیران در تعرفه های خدمات سلامت دهان و دندان در مراکز جامع سلامت انجام شد.

مدیرکل سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت ادامه داد: اقدام دیگر در جهت افزایش دسترسی مردم به خدمات دندانپزشکی، گسترش پوشش بیمه ای خدمات دهان ودندان است. برنامه وزارت بهداشت افزایش عمقی پوشش خدمات بیمه در دندانپزشکی است که بیمه ها پیش از این در بحث تعداد دندان و نوع خدمت محدودیت هایی قائل شده بودند.

به گزار وبدا سیدمعلمی در پایان گفت: از این پس، شیار پوش "فیشور سیلانت" دندان های دائمی ۶ و ۷ تا سن ۱۴ سالگی و ترمیم کلیه دندان های شیری و دائمی بدون هیچگونه محدودیت دندانی و سنی افراد، تحت پوشش بیمه قرار می گیرد، افزایش پوشش بیمه های پایه برای سه خدمت مهم دندانپزشکی که تاکنون بیمه نبوده است، نیز در دست اقدام است که شامل پانسمان "پالپوتومی" دندان های شیری و دائمی، درمان عصب زنده دندان های دائمی و نیز درمان ریشه برای دندان های دائمی خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه