لزوم بررسی میزان اثربخشی دو داروی وارداتی بیماران "SMA"
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسین شمالی با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر واردات داروی بیماران SMA و بررسی اثربخشی آن گفت: این دارو به صورت آزمایشی وارد کشور شده و باید اثربخشی آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ادامه داد: معاونت تحقیقات وزارت بهداشت چارچوب مطالعه را طراحی و سپس اثربخشی آن به‌صورت علمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش وبدا وی در پایان افزود: در حال حاضر سازمان غذا و دارو، "اسپینرازا" و "رسیدیپلام" تامین شده را وارد فاز مطالعاتی کرده و به صورت هدفمند برای سنجش میزان اثربخشی در اختیار معاونت درمان قرار داده است بنابراین درصورت حصول نتایج مطلوب اثربخشی، این داروها به‌طور پایدار تامین شده و در دسترس بیماران خواهد بود.

پایان پیام/

مطالب مشابه