فعالیت هفت هزار پزشک خانواده در کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مسعود مشایخی گفت: کارکرد هر نظام بیمه‌ای کاهش مخاطرات برای فرد است تا بیماران به دلیل هزینه‌های درمان از خدمات محروم نشود.

مدیرکل دفتر خدمات عمومی سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه اصل و اساس نظام ارجاع و پزشک خانواده از منظر بیمه‌ای است، ادامه داد: نکته قابل توجه این است که در تمام مطالب علمی بر این باور هستند که بهترین نظام، نظام ارجاع مبنی بر پزشک خانواده است.

به گزارش ایسنا وی در پایان اضافه کرد: در سیستم نظام ارجاع و پزشک خانواده، اگر فرد برای دریافت خدمات به ارائه دهندگان سطح اول مراجعه کند به صورت میانگین بالغ بر ۸۰ درصد نیازهایش رفع می‌شود و چنانچه پزشک تشخیص دهد، بیمار به پزشک متخصص و فوق تخصص ارجاع داده می‌شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه