استفاده ۱۹ درصدی از "ماسک" در آستانه فصل سرما
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، طبق اعلام وزارت بهداشت، بر اساس آخرین نقشه رنگبندی کرونایی در کشور، تا ۱۶ مهر ماه هیچ شهری در کشور در وضعیت قرمز کرونا نیست. همچنین تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۱۶ به ۱۸ شهر رسید. تعداد شهرهای با وضعیت زرد نیز از ۲۰۰ به ۱۹۲ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۲۳۲ به ۲۳۸ شهر رسیده است.

62397862.jpg 59.47 KB

در عین حال براساس اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در کشور در هفته منتهی به ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، به بالغ بر ۳۲.۴۵ درصد رسیده است.

62397852.jpg 37.59 KB


روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مقایسه آن با تعداد موارد ابتلا به بیماری کرونا را تا ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱ می‌توانید در نمودار زیر مشاهده کنید:

62397853.jpg 31.24 KB


در عین حال میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی استان‌های کشور در بازه زمانی ۶ تا ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۱، بالغ بر ۴۴.۱۸ درصد بوده است. در این شاخص بیشترین میزان رعایت در استان لرستان با ۸۲.۴۳ درصد و کمترین میزان رعایت هم در استان هرمزگان با ۲۷.۱۵ درصد بوده است.
62397854.jpg 47.96 KB


همچنین میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی کشور از ۳۰ شهریور تا ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۱، بالغ بر ۴۴.۱۸ درصد بوده است که فرودگاه‌ها با ۱۰۰ درصد بیشترین میزان رعایت و رستوران‌ها با ۴۴.۲۵ درصد کمترین میزان رعایت را در این شاخص داشته‌اند.

62397858.jpg 47.1 KB


بنابر اعلام وزارت بهداشت، میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی استان‌های کشور از ۶ تا ۱۳ مهر ماه بالغ بر ۱۹.۶۹ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت در استان خراسان جنوبی با ۳۵.۵۰ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به یزد با ۹.۳۰ درصد بوده است.

62397856.jpg 37.89 KB


همچنین میانگین استفاده از ماسک در شاغلین و خدمت گیرندگان به تفکیک اماکن عمومی کشور از ۳۰ شهریور تا ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۹.۶۹ درصد بوده است که بیشترین میزان استفاده از ماسک در اماکن عمومی مربوط به دانشگاه‌ها با ۷۲.۵۰ درصد و کمترین میزان استفاده از ماسک مربوط به اماکن با ۱۳.۳۹ درصد است.

62397860.jpg 31.29 KB


میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی استان‌های کشور نیز از ۶ تا ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۱، ۲۹.۱۹ درصد بوده است که بیشترین میزان رعایت مربوط به استان خراسان جنوبی با ۴۸.۷۶ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به استان یزد با ۱۷.۲۶ درصد بوده است.

62397857.jpg 47.37 KB


همچنین میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله‌گذاری در اماکن عمومی کشور از ۳۰ شهریور تا ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۱، ۲۹.۱۹ درصد بوده که فرودگاه‌ها با ۶۷.۵۰ درصد بیشترین میزان رعایت و استخرهای شنا و مراکز تفریحی با ۲۴.۰۴ درصد کمترین میزان رعایت پروتکل فاصله‌گذاری را داشته‌اند.

62397861.jpg 36.96 KB


میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استان‌های کشور از ۶ تا ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۱، ۴۵.۰۳ درصد بوده است. در عین حال بیشترین میزان رعایت مربوط به استان همدان با ۸۱.۴۲ درصد و کمترین میزان رعایت مربوط به استان هرمزگان با ۲۲.۵۶ درصد بوده است.

62397855.jpg 41.77 KB


همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی کشور از ۳۰ شهریور تا ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۱، ۴۵.۰۳ درصد بوده است. فرودگاه‌ها با ۹۵ درصد رعایت تهویه مناسب در بالاترین سطح رعایت و استخرهای شنا و مراکز با ۴۵.۳۱  درصد در قعر رعایت این پروتکل قرار دارند.

62397859.jpg 41.78 KB


در عین حال طبق اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت، بر اساس اقدامات ناشی از تشدید بازرسی‌ها از تاریخ ۱۶ تا ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۱، از تعداد ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، بالغ بر ۱۴۶۹۸۸ مورد بازرسی انجام شده است.

62397850.jpg 33.16 KB


همچنین طی این مدت تعداد ۲۸۴۲۵ مرکز از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار گرفته و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و ۳۳۷ مورد از این مراکز نیز پلمب شده‌اند.


پایان پیام/