تجهیز بخش‌های مراقبت‌های ویژه کمک بزرگی به کنترل کرونا کرد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی امیر سوادکوهی گفت: در طول همه گیری کرونا بهترین بخش‌های که توانستند تا حدود زیادی کنترل کننده این همه گیری باشند، بخش‌های مراقبت‌های ویژه بودند، با توجه به اختلالی که در واکسیناسیون ایرانیان و سیستم دارویی در اوایل شیوع بیماری وجود داشت با عملکرد صحیح بخش‌های مراقبت‌های ویژه و متخصصین این رشته جلوی یک فاجعه انسانی و فوتی‌های بسیاری در ایران گرفته شد که قابل تقدیر و ستودنی است.

رئیس انجمن مراقبت های ویژه ایران با بیان این که نیاز به بخش‌های ویژه همیشه وجود داشته و چیز جدیدی نیست اظهار کرد: متاسفانه بخش‌های ویژه بیمارستانی بوجه کافی ندارد و ما همیشه عقب هستیم و یکی از دلایل آن تعلق نگرفتن بوجه در جای درست است.

به گزارش ایرنا وی در پایان افزود: در حقیقت هنوز بعد از این همه سال دپارتمان مراقبت‌های ویژه در دانشگاه تاسیس نشده و  وزارت بهداشت هم در این مورد قوی عمل نکرده که دپارتمان‌ها را مستقل کند. در حالیکه این رشته در سرتاسر جهان مستقل بوده و با وجود عملکرد خوب متخصصین این رشته در ایران، جایگاهش هنوز در شرایط ایده‌آل قرار نگرفته است.

پایان پیام/

مطالب مشابه