بازگشت رنگ قرمز به شهرهای کرونایی کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بر اساس آخرین به‌روزرسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از صفر به چهار و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از ۱۹ به ۲۶ شهر افزایش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۲۰۳ به ۱۸۸ و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۲۲۶ به ۲۳۰ شهر رسید.

بر این اساس در حال حاضر چهار شهر در وضعیت قرمز، ۲۶ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۸۸ شهر در وضعیت زرد و ۲۳۰ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

62407481.jpg 59.49 KB
ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه