بهره برداری از ۱۵ بیمارستان در تهران طی ۳ سال آینده
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علاء الدین ازوجی در تشریح روند تکیل پروژه‌های استان تهران در بخش بهداشت و درمان گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور در تامین اعتبارات عمرانی و تملک بخش عمده‌ای از منابع به سمت مصوبات رئیس جمهور است و تخصیص اعتبار به پیشنهاد سازمان در ۲ یا سه مرحله اتفاق می افتد و در سطح استان چند محور کلیدی طی مراحل اول تا سوم پیش بینی شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ادامه داد: در حال حاضر  به مباحث زیرساختی بهداشت و درمان توجه اساسی شده و در همین راستا ۱۵ بیمارستان بزرگ در این  استان تا سه سال آینده به بهره برداری می رسد. تکمیل بیمارستانهای بزرگی مانند شهریار که از سال ۶۷ کلنگ خوردند اقدام بی سابقه ای قلمداد می شود و با برنامه ریزی انجام شده این بیمارستان طی ۲ ماه آتی تجهیز و بهمن ماه امسال به بهره برداری می رسد.

به گزارش ایسنا وی در پایان با تاکید بر ضرورت حمایت از توسعه بخش خصوصی افزود: در قانون بودجه بند "الف" تبصره ۱۸ ظرفیت هایی در قانون بودجه تعیین شده است که کارکرد اجتماعی بخش خصوصی در جهت حمایت بخش کشاورزی، صنعت و گردشگری قرار بگیرد. استفاده از صندوق توسعه ملی بیشتر از بعد مشارکت مورد توجه است و برای اعطای تسهیلات به صورت جداگانه بر اساس ماده ۵۲ به طور جداگانه در قالب طرح های گردشگری پیگیری خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه