بیمه سلامت ایران حدود ۴۵ میلیون نفر را تحت پوشش دارد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حنان حاج محمودی در خصوص مشمولین خدمات بیمه سلامت و موارد پوشش این بیمه گفت: سازمان بیمه سلامت ایران حدود ۴۵ میلیون نفر را تحت پوشش دارد که در گروه‌های مختلف بیمه شده قرار دارند، بخش عمده بیمه‌شدگان سازمان، ساکن روستاها بوده و دولت حق بیمه آنها را تامین می‌کند و حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون نفر جمعیت روستایی و شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر از این طریق تحت پوشش بیمه هستند.

وی افزود: بخش دیگر بیمه شدگان که در پرداخت حق بیمه مشارکت دارند در صندوق کارکنان دولت عضو هستند که بیش از ۵ میلیون نفر مجموعه افراد کارکنان شاغل، بازنشسته و خانواده‌های آنها در این گروه هستند، گروه دیگر، بیمه‌شدگان سایر اقشار هستند که می‌توانند از طریق ارگان‌ها و موسسات بیمه‌گذار به سازمان بیمه سلامت معرفی شوند، همانند بنیاد شهید، کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی که حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از این طریق تحت پوشش بیمه سلامت هستند و هیچ حق بیمه‌ای پرداخت نمی‌کنند.

به گزارش ایسنا مدیرکل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران در پایان تصریح کرد: در صندوق بیمه سلامت همگانی، افراد به صورت اختیاری و به شکل انفرادی و یا خانوادگی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و جمعیتی حدود ۱۷ میلیون نفر طی سال‌های مختلف در این صندوق از سازمان و خدمات بیمه‌ای استفاده کرده‌اند.

پایان پیام/

مطالب مشابه