افزایش شیوع زیرسویه‌های جدید امیکرون در آمریکا
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بر اساس داده های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده، BQ.۱.۱ حدود ۲۹.۴ درصد از سویه های در گردش کووید۱۹ را در هفته منتهی به ۲۶ نوامبر در آمریکا تشکیل می داد و BQ.۱ نیز ۲۷.۹ درصد برآورد شد.

BQ.۱ و BQ.۱.۱ شاخه‌های فرعی زیرسویه BA.۵ امیکرون هستند. آنها جایگزین BA.۵ شده و به گونه های غالب کووید۱۹ در ایالات متحده تبدیل شده اند.

همچنین داده های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده نشان داد که BA.۵ نیز ۱۹.۴ درصد از عفونت‌های جدید را در هفته اخیر در این کشور به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، همچنین مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های ایالات متحده در حال ردیابی زیرسویه جدیدی از کووید۱۹ به نام XBB است که به طور تخمینی ۳.۱ درصد از عفونت های جدید در سراسر این کشور را تشکیل می دهد. ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه