این روند تعرفه‌گذاری منجربه بزرگ شدن شکاف تعرفه واقعی با تعرفه مصوب سالانه می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، وحید سمنانی با اظهار تاسف از این که مشابه سال های گذشته تغییر مثبتی در روند تعرفه گذاری مشاهده نمی شود، اظهار کرد: همچنان جهت گیری مسئولین تعرفه گذار بر اساس میزان منابع است نه واقعی شدن تعرفه ها .

وی افزود: این روند منجر به بزرگتر شدن شکاف تعرفه واقعی با تعرفه مصوب سالیانه شده که به راحتی قابل ترمیم نیست.

وی ادامه داد: این امر منجر به عدم رغبت بسیاری از پزشکان در ارائه خدمات بخصوص جراحی های پیشرفته و اعمال سنگین خواهد شد و نهایتا عوارض آن برای بیماران صعب العلاج است؛ همچنین امکان دریافت های غیر قانونی را نیز افزایش می دهد.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی سمنان با بیان این که متولی تعیین تعرفه خدمات پزشکی در حال حاضر شورای عالی بیمه است که تعرفه پیشنهادی را به هیات دولت جهت ابلاغ رسمی اعلام می کند؛ تصریح کرد: اغلب موارد بدون در نظر گرفتن تعرفه واقعی و صرفا بر اساس منابع بیمه ها تعیین می شود و نمایندگان ارائه کننده خدمات مانند سازمان نظام پزشکی کمترین تاثیر را در تعیین تعرفه ها دارند.

سمنانی با اشاره به این که مسلما تعیین تعرفه واقعی منجر به ارائه بهتر خدمات و ماندگاری همکاران در کشور شده و سیر مهاجرت را کند خواهد نمود؛ اظهار کرد: منابع سازمان های بیمه گر در بودجه جاری کشور همواره کمتر از تعرفه واقعی بوده و هست و به علت پوشش ندادن کامل تعرفه ها متاسفانه میزان پرداختی بیماران از جیب طی سالهای گذشته روند افزایشی داشته است.

 به گفته وی چنانچه منابع سازمان های بیمه گر متناسب با تورم و تعرفه واقعی تعیین شود و سازمان های مذکور 70 درصد سهم خود را بطور کامل در خصوص تعرفه ها ی بخش خصوصی پرداخت نمایند، مشکل پرداختی بیماران نیز حل خواهد شد.

رئیس هیات مدیره نظام پزشکی سمنان با اشاره به این که عدم تناسب بین هزینه و درآمد پزشکان باعث دلسردی شغلی شده و امکان رها کردن طبابت به ویژه در نسل جوان وجود دارد؛ اذعان کرد:راهکار آن تنها با شعار و وعده تحقق نمی یابد و باید اقدام عملی صورت گیرد. وقتی همکاران جوان درآمد خود را با کشورهای همسایه مقایسه می کنند متوجه تفاوت فاحش شده و بی انگیزگی ایجاد می شود.

سمنانی در بیان راهکارهای برون رفت از این مشکل بیان کرد: تعیین تعرفه براساس قیمت تمام شده خدمت توسط کارشناسان مربوطه؛ اختصاص منابع کافی به سازمان های بیمه گر جهت کاهش پرداختی بیماران و پوشش کامل بیمه ای همه مردم؛ پرهیز از سیاسی کاری در روند تصمیم گیری و توجه کامل به نظرات کارشناسی ذینفعان و تصمیم سازان بطوری که شعار کم کردن پرداختی بیماران که در ظاهر عامه پسند محسوب می شود، منجر به توقف ارائه خدمت توسط همکاران به علت متناسب نبودن تعرفه ها با خدمت مربوطه نشود؛ برقراری کامل نظام ارجاع با پرداختی مناسب به همکاران نه به شکل ناقص کنونی و پرداخت به موقع دستمزد و کارانه همکاران در بخش دولتی و خصوصی و توجه معنوی به جایگاه شغلی آنها توسط مسئولین کشوری از جمله راهکارهای برون رفت از مشکلات فعلی در خصوص تعرفه های غیرواقعی و  ناعادلانه است. نظام پزشکی

پایان پیام/

مطالب مشابه