احتمال تداوم روند افزایشی کرونا همزمان با پایان سفرهای نوروزی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسین فرشیدی با اشاره به آمار افزایشی بروز کرونا در کشور گفت: همزمان با بازگشت مردم از دور دوم سفرهای نوروزی شاید این آمار افزایشی بیشتر هم شود بنابراین تاکید می‌کنیم مردم از ماسک استفاده کنند.

به گزارش ایسنا وی در پایان افزود: سفرهای هوایی این روزها بیشتر شده است و متاسفانه در این سفرها شاهد هستیم که میزان استفاده از ماسک بسیار کاهش یافته است و حتی مهمانداران و کادر پرواز هم از ماسک استفاده نمی‌کنند، یکی از موارد بسیار موثر و کمک کننده که می‌تواند تا حدی از روند فزاینده بیماری پیشگیری کند استفاده از ماسک است.

پایان پیام/

مطالب مشابه