تقویم جدید آزمون های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۲ منتشر شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مرکز سنجش آموزش پزشکی تغییرات زمان برگزاری آزمون را در چند آزمون کشوری اعلام کرد.

بر اساس این تغییرات، زمان برگزاری آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE "دوره ۷۰" به ۱۵ تیر ۱۴۰۲، آزمون ملی دندانپزشکی "۱" و آزمون ارزشیابی / ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور "۱" از ۱۲ مرداد به ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ تغییر کرد.

همچنین آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور "دوره پانزدهم" از ۱۱ خرداد به ۳۱ تیر ۱۴۰۲ تغییر کرده است و به این ترتیب مرحله دوم انفرادی آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور نیز در روزهای ۱۱ تا ۱۴ مهر ۱۴۰۲ برگزار می شود.

آزمون ارزیابی علمی دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل در نوبت های ۲۶ مرداد و ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ نیز از تقویم آزمون های وزارت بهداشت حذف شده است.

تقویم آزمون های علوم پزشکی سال ۱۴۰۲

1_ آزمون دستیاری تخصصی پزشکی "دوره ۵۰" _ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
2_ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی "توسط دانشگاه‌ها" _ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲
3_ آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۱۴۰۱ _ ۴ و ۵ خرداد ۱۴۰۲

4_ آزمون کتبی پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی "فلوشیپ" توسط دانشگاه‌ها _ ۲۵ خرداد ۱۴۰۲
5_ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE "دوره ۷۰" _ ۱۵ تیر ۱۴۰۲
6_ آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی پزشکی بالینی "توسط دانشگاه‌های مجری" _ ۲۲ تیر ۱۴۰۲

7_ آزمون پذیرش دستیاری دندانپزشکی _ ۲۹ تیر ۱۴۰۲
8_ آزمون ارتقا دستیاران دندانپزشکی _ ۲۹ تیر ۱۴۰۲
9_ آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی داروسازی "Ph.D" 
۲۹ تیر ۱۴۰۲

10_ آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور "دوره پانزدهم" _ ۳۱ تیر ۱۴۰۲
11_ آزمون ورودی تکمیلی علوم آزمایشگاهی _ ۱۲ مرداد ۱۴۰۲
12_ آزمون دوره آموزش عالی بهداشت عمومی "MPH" 
۱۲ مرداد ۱۴۰۲

13_ آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری - اتاق عمل - هوشبری _ ۱۹ مرداد ۱۴۰۲
14_ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی "توسط دانشگاه‌ها" _ ۲۶ مرداد ۱۴۰۲
15_ آزمون ملی دندانپزشکی "۱" _ ۲۶ مرداد ۱۴۰۲

16_ آزمون ارزشیابی / ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور "۱" _ ۲۶ مرداد ۱۴۰۲
17_ آزمون ارزیابی علمی دانشجویان داروسازی متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل "۱" _ ۲۶ مرداد ۱۴۰۲
18_ آزمون پیش کارورزی و آزمون علوم پایه پزشکی _ ۲ شهریور ۱۴۰۲

19_ آزمون علوم پایه دندانپزشکی، آزمون جامع ۱۸۰ واحدی دوره دکتری عمومی داروسازی _ ۳ شهریور ۱۴۰۲
20_ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی "بورد تخصصی دوره ۷۰" و "بورد فوق تخصصی دوره ۳۷" _ ۹ شهریور ۱۴۰۲
21 _ مرحله دوم انفرادی آزمون المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور _ ۱۱ تا ۱۴ مهر ۱۴۰۲

22_ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE "دوره ۷۱" _ ۲۰ مهر ۱۴۰۲
23_ آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پایه پزشکی و بهداشت، دندانپزشکی _ ۴ آبان ۱۴۰۲
24_ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی "توسط دانشگاه‌ها" _ ۹ آذر ۱۴۰۲

25_ آزمون کتبی دانشنامه تخصصی دندانپزشکی "بورد دندانپزشکی" _ ۱۳ آذر ۱۴۰۲
26_ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE "دوره ۷۲" _ ۲۳ آذر ۱۴۰۲
27_ آزمون ملی دندانپزشکی "۲" _ ۱۴ دی ۱۴۰۲

28_ آزمون ارزشیابی / ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور "۲" _ ۱۴ دی ۱۴۰۲
29_ آزمون ارزیابی علمی دانشجویان داروسازی متقاضی انتقال به دانشگاه‌های داخل "۲" _ ۱۴ دی ۱۴۰۲
30_ آزمون کتبی پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی "دوره چهل و یکم" _ ۲۸ دی ۱۴۰۲

31_ آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه پرستاری- اتاق عمل- هوشبری _ ۱۲ بهمن ۱۴۰۲
32_ آزمون جامع ۱۸۰ واحدی دوره دکتری عمومی داروسازی _ ۱۲ بهمن ۱۴۰۲
33_ آزمون صلاحیت بالینی پزشکی عمومی "توسط دانشگاه‌ها" _ ۱۹ بهمن ۱۴۰۲

34_ آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE "دوره ۷۳" _ ۲۶ بهمن ۱۴۰۲
35_ آزمون پیش کارورزی و آزمون علوم پایه پزشکی _ ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
36_ آزمون علوم پایه دندانپزشکی _ ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

مرکز سنجش آموزش پزشکی این تغییرات را نسبت به تقویم آزمون های منتشر شده در ابتدای سال ۱۴۰۲ اعلام کرده است. مهر

پایان پیام/

نظر خود را بنویسید

  • نظرات ارسال شده پس از تایید در وب سایت منتشر خواهند شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشند تایید نمی شوند.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی باشند منتشر نخواهند شد.