معرفی ۵۳۱۶ نفر مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، امید فتحی زاده گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ،۷۳۴ پزشک عمومی،  ۲۸۶ دندانپزشک عمومی و  ۲۲۳۶ پرستار در سراسر کشور توزیع شده اند، از ابتدای امسال ۱۴۴ داروساز، ۳۷۷ کارشناس مامایی، ۴۵۵ کارشناس علوم آزمایشگاهی و ۳۴۴ کارشناس فوریت های پزشکی در سراسر کشور به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار معرفی و توزیع شده اند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان رئیس اداره طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت در پایان گفت: ۲۶۰ کارشناس هوشبری، ۱۹۶ کارشناس رادیولوژی و  ۲۹۸ کارشناس اتاق عمل از ابتدای امسال در سراسر کشور توزیع شده اند، آمار ها نشان می دهد که در مجموع ۵۳۱۶ نفر مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور و سازمان های تابعه وزارت بهداشت معرفی شده اند.

پایان پیام/

مطالب مشابه