تعرفه‌های کنونی انگیزه پزشکان را کم کرده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید کریمی در حاشیه جلسه با روسای انجمن های علمی گروه پزشکی به وبدا گفت: در این جلسه که تقریبا اکثرروسای انجمن های علمی علوم پزشکی کشور حضور داشتند، چالش هایی که هر انجمن با آن مواجه است مطرح شد، مطابق صورتجلسه قرار شد هر کدام از انجمن های علمی گروه پزشکی 10 چالش حوزه خود و راهکارهای مربوط به آن را به صورت مکتوب به معاونت درمان اعلام کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: یکی از مهم ترین مشکلاتی که مطرح شد بحث تعرفه های پزشکی است که با تعرفه های واقعی و قیمت تمام شده فاصله دارد و متاسفانه تا حدودی انگیزه های کار را کم کرده است و این مساله به ویژه برای پزشکان جوانی که تازه وارد این حرفه شده اند و دغدغه های معیشتی دارند مهم است.

وی افزود: عدالتِ بین رشته ای، بحث های نظارتی، صلاحیت های رشته ای، اهمیت رشته های مادر و پایه، سایر مباحث مطرح شده از سوی روسای انجمن های علمی بود، متاسفانه بعضی از رشته های علوم پزشکی مورد بی اقبالی واقع شده است در حالی که این رشته ها مثل بیهوشی، جراحی های اطفال، جراحی های قلب، جراحی عمومی و داخلی، خیلی حیاتی هستند. در این نشست راهکارهایی برای افزایش انگیزه جهت اقبال از این رشته ها مطرح شد.

به گزارش وبدا کریمی در پایان با اعلام این که مقرر شد نشست با روسای انجمن های علمی هر سه ماه یکبار برگزار شود افزود: در مورد اقدامات جراحی نیز که بعضی نیاز به تعرفه گذاری یا تغییر تعرفه دارد، قرار شد هر انجمنی اولویت هایش را تعیین و به ما اراسال کند تا در اسرع وقت درباره آن ها تصمیم گیری شود.

پایان پیام/

2 نظر

مطالب مشابه