برج خاموشان
IMG_20231003_211047_694.jpg 104.22 KB


✅ سال‌ها جامعه پزشکی به علت حجب، نگرانی از ناباوری جامعه عمومی و دریدگی رسانه‌های حکومتی از فقر فراگیر و در حال گسترش خود با احتیاط سخن می‌گفت.
خیانتکارانی از جنس خودمان نیز در بین سیاستگذاران چراغ بدست و با دانش و اراده این فقر را برنامه‌ریزی کردند و اینک می‌توانند شادان باشند از این که منویات پلیدشان به ثمر نشسته است؛ ولی آش چنان شور شده است که آنان نیز از والد این فرزند منحوس بودن اعلام برائت می‌کنند و به دنبال دیگرانی هستند که تقصیر را به گردن آنها بیندازند.

دردنامه این همکار، ندای فرو خفته هزاران مرد و زن همکار من است که حداقل یک دهه است که هشدار ، انذار و اخطار می‌دهند و اینک فقط مردم را دارند که به درگاهشان این چنین دردمندانه بنویسند چون گوش‌های آنان که باید بشنوند، دچار کری مصلحتی  است.

✅ اینک ما علی‌رغم میل باطنی به خروج از کنج خلوت‌های علمی، به شبکه‌های اجتماعی پناه برده‌ایم چون تنها ابزاری است که کارگزار خود به خواب سنگین زده را هوشیار می‌کند.

✅ آنانی که مارا برج نشینان همیشه خاموش  جلوه می‌دادند اینک باید به پاسخگویی بیندیشند.

✅ آنانی که خواستند که کار به اینجا برسد، بدانند که از برج خاموشان جز صدای مرگ چیز دیگری به گوش خواهد نرسید.
هیچ چیز

🔶 برج خاموشان محلی است که زرتشتیان اجساد را برای تجزیه در آنجا قرار می‌دادند.

پایان پیام/

مطالب مشابه