شیوه‌نامه ارزشیابی اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی بازنگری می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حوریه محمدی در سمینار مدیران مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشکده‌ها و بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور گفت: هدف از برگزاری این برنامه، بیان تجربیات، تبیین شرح وظایف مدیران EDC و EDO دانشگاه‌های علوم پزشکی و تقویت تعامل دوجانبه، ساماندهی چارت سازمانی و ارائه راهکارهای عملیاتی، مشارکت فعال و شبکه‌سازی در راستای بهبود عملکرد و ارتقای کیفی مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش است.

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی گفت: بودجه لازم برای برگزاری دوره‌های توانمندسازی مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش و کمیته‌های دانشجویی تامین شده و به دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس تحقق اهداف ارائه می‌شود.

وی از بازنگری شیوه‌نامه ارزشیابی اساتید و نحوه کیفیت تدریس و تشکیل کمیته بازخورد خبر داد و گزارش کلی از تعاملات مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش دانشکده‌ها و بیمارستان‌های آموزشی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا برگزاری پنل‌های هم‌اندیشی با محوریت ارائه تجربیات دانشگاه‌ها در مورد تعاملات مراکز EDC و EDO و نشست‌های کارگروه‌های تخصصی بر اساس حیطه‌های ۹ گانه شرح وظایف در دانشکده‌های علوم پزشکی از دیگر برنامه‌های طراحی شده برای این سمینار دو روزه است.

پایان پیام/

1 نظر

مطالب مشابه