تنها یک سوم تعرفه‌ها به پزشک و پرستار پرداخت می‌شود
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سعید کریمی با اشاره به مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های تشخیصی درمانی سال ۱۴۰۳ گفت: از درصدی که هر سال در شورای عالی بیمه سلامت تصویب می‌شود فقط یک سوم آن مربوط به دستمزد پزشک و پرستار است، دو سوم دیگر مربوط به دارو، ملزومات تجهیزات و هتلینگ است که شامل غذا لباس مواد شوینده ضدعفونی کننده و خدماتی که در بیمارستان‌ها ارائه می‌شود، بنابراین مقایسه رقم کل افزایش تعرفه‌های تشخیصی درمانی با افزایش حقوق کارگر و کارمند درست نیست.

معاون درمان وزارت بهداشت در پایان با اشاره به مصوبه افزایش ۴۰ درصدی رقم تعرفه‌های برای سال جاری که ۲۵ درصد آن تصویب شد گفت: ما ۱۵ درصد از پارسال طلب داشتیم که حتی اگر آن ۱۵ درصد را هم در نظر نگیریم با احتساب نرخ تورم در حوزه دارو، ملزومات، تجهیزات، هتلینگ، خودش گواه این است که عدد ۴۵ درصد رقم بالایی نیست و ما خواهش داریم در سازمان برنامه و بودجه و هیأت وزیران این عدد کاهش پیدا نکند. به این جهت که اگر این عدد کم شود ما در تهیه دارو، ملزومات، تجهیزات و خدمات بیمارستانی دچار معضل خواهیم شد. مهر

پایان پیام/