در ایران کمتر کسی به مدرک پزشکی عمومی خود افتخار می کند و حل این معضل، برعهده انجمن پزشکان عمومی است
 وی ادامه داد: «بنابراین ما باید مجموعه ای از اقدامات را انجام دهیم که سطح علمی پزشکان کشور همچنان با طراوت، با نشاط و ارتقا یافته دنبال شود و این قشر که با هزینه بیت المال و تلاش فراوان خود در طول عمر، به اینجا رسیدند، برای مسائل معیشتی و درآمدی مهاجرت نکنند و به سمت رشته های غیرپزشکی یا رشته های غیر موثر پزشکی نروند و بتوانند در مسیر درمان، ماندگار شوند. باید افرادی را که در سطح کشور تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند، متقاعد کرد که موقعیت درآمدی پزشکان عمومی توسط تقویت ساختار بیمه ها، بهبود یابد و به هر روش ممکن رضایت جامعه پزشکی را حاصل کنند.» 

دکتر رنجبرزاده با اشاره به اینکه که مجموعه ای از این اتفاقات می تواند در راستای رضایتمندی جامعه پزشکان عمومی و همچنین مردم ایران تلقی شود، تصریح کرد: «همه این اقدامات، فعالیت ها و تصمیمات در راستای حفظ شان و جایگاه جامعه پزشکان عمومی کشور، به همین انجمن علمی پزشکان و انتخاباتی که در پیش رو هست، برمی گردد.» 

استخدام پزشکان عمومی در ادارات نباید معادل فوق لیسانس محاسبه شود

وی ضمن گلایه از برخی اجحاف ها در حق پزشکان عمومی، خاطرنشان کرد: «ما در دیوان عدالت اداری پیگیر این موضوع شدیم که چرا در ادارات ما استخدام پزشکان عمومی را معادل فوق لیسانس محاسبه و قلمداد می کنند؟ به استناد کدام قانون، کدام بند قانونی یا مصوبه مجلس شورای اسلامی یا حتی قانون شورای انقلاب فرهنگی به این شکل محاسبه می شود؟ اما متاسفانه هیچ بخشی در وزارت بهداشت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم یافت نشد که بتواند برای این سوال پاسخ مناسب به دیوان عدالت بدهد. درواقع در یک مقطعی یک وزیری این موضوع را به شکل یک رویه در هیات امناهای کشور گنجانده و منشاء قانونی ندارد.» 

دکتر رنجبرزاده اضافه کرد: «پزشکان عمومی ما نباید معادل فوق لیسانس باشند، کمااینکه دانشجویان در مقطع فوق لیسانس قریب به 200 واحد می گذرانند و این در حالی است که پزشکان عمومی قریب به 300 واحد درسی را پاس می کنند. در نهایت برای دیوان عدالت اداری محرز شد که هیچ دستگاه متولی که مستند به قانون این کار را کرده باشد، وجود نداشته و ندارد و رای عمومی دیوان عدالت کشور به شکل سلبی صادر شد و حالت ایجابی آن باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی یا هر مرکز دیگری تصویب شود. بنابراین دانشگاه ها می توانند در زمان استخدام برای پزشکان عمومی معادل دکترا لحاظ کنند. در حال حاضر و با حقوق اندکی که به پزشکان عمومی داده می شود، آنها هیچ وقت استخدام نمی شوند و مشکلات بعدی ازجمله خدشه دار شدن بازنشستگی به سراغ آنها می آید.» 

وی اظهار کرد: «اگر یک مرجع، یک مکان و موقعیت مناسب نباشد که کارها و امورات پزشکان عمومی را سامان دهد و پیگیری کند، دود آن به چشم مردم می رود و مسیر آموزش پزشکی آسیب می بیند و این قشر عزیز زحمت کش مجرب در مسیر کاری قرار نمی گیرند و در مجموع کشور ضرر می کند. لذا انجمن علمی پزشکان عمومی می تواند این مسیر را سامان دهد و از طریق دستگاه های متولی اعم از شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، دولت وزارتخانه های مربوطه پیگیری کند که حق و حقوق این عزیزان رعایت شود.» 

معاون پارلمانی سازمان نظام پزشکی در پایان گفت: «جایگاه پزشکان عمومی در دنیا بسیار رفیع و قابل توجه است، اما در کشور ما متاسفانه این جایگاه شکننده شده و وضعیت و موقعیتی پیدا کرده که کمتر کسی با افتخار عنوان می کند که من مدرک دکترای پزشکی عمومی دارم. این جایگاه مورد بی توجهی قرار گرفته و انجمن می تواند با حفظ شان و جایگاه پزشکان عمومی در مسیر خدمت گذاری به مردم عزیز ایران این مسیر را هموار کند.» 

پایان پیام/