وزارت بهداشت دست به دامان شهرداری شد
به گزارش پزشکان و قانون، علیرضا رئیسی گفت: «در بحث نظارت بهداشتی بر اماکن، اطلاعات شهرداری تهران می‌تواند وارد سامانه‌های ‏وزارت بهداشت شود و این پرهیز از دوباره کاری است. همچنین شهرداری تهران می‌تواند لایه‌هایی از نظام ارجاع و پزشک خانواده را در سیستم ‏خود اجرا کند.‏»

وی با بیان این مطلب افزود: ‏«معاونت بهداشت، پشتیبان برنامه‌های حوزه سلامت شهرداری تهران است و در این جهت باید در حوزه فرهنگ سلامت همکاری‌های خوبی داشته ‏و کارگروه‌های مشترک ایجاد کنیم.‏»

وی بیان کرد: «باید به سمتی حرکت کنیم که در حوزه سلامت، نظام ارجاع و پزشک خانواده، مورد توجه و تاکید باشد.‏»

رئیسی گفت: «درصد زیادی از متخصصان رشته‌های پزشکی کشور در تهران ساکن هستند و نیاز القایی در تهران زیاد است. بنابراین به ساختار ‏و شبکه منظم نیاز داریم و باید بر اساس یک الگو کار کنیم.» ‏

وی ادامه داد: «در حوزه بهداشت هیچ خدمتی ارائه نشده مگر اینکه ثبت شود و این ثبت خدمت، موضوع مهمی است. ثبت خدمت ‏مهمترین نکته در نظام مراقبت شبکه است. همچنین خدمت باید قابل ردیابی باشد و باید جلسات کارشناسی مشترک برای استقرار سامانه‌های ‏بهداشتی وزارت بهداشت در مراکز بهداشتی شهرداری تهران داشته باشیم.‏»

معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: «شرکت شهر سالم شهرداری تهران می‌تواند سامانه یکپارچه بهداشت را برای ثبت خدمات مورد بهره برداری ‏قرار دهد.‏»

رئیسی اظهار داشت: «در حوزه معاینات شغلی و کارکنان، 40 هزار نفر خدمت گیرنده وجود دارد که ما در وزارت بهداشت باید اطلاعات سلامت آنها را داشته باشیم.‏»

پایان پیام/

مطالب مشابه