فهرست داروهای فوریتی اعلام شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، در متن نامه مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خطاب به شرکت‌های وارد کننده آمده است:

«به پیوست فهرست داروهای فوریتی مورد نیاز مورخ ۹۷/۱۰/۲۳ اعلام و با توجه به سیاست‌های این اداره کل در تامین داروهای فوریتی، موارد زیر به استحضار می‌رسد. بدیهی است تمامی شرکت‌های متقاضی موظف به رعایت کلیه مفاد زیر هستند.

تمامی شرکت‌های متقاضی تامین داروهای مورد نیاز فوریتی صرفا پیشنهاد قیمت ارزی خود را به این اداره کل ارسال نمایند و قیمت فروش به پخش بر مبنای ضابطه قیمت‌گذاری انجام خواهد شد.

اطلاعات درخواست شده صرفا می‌باید در قالب فایل الکترونیک و با فرمت اکسل، در پاکت در بسته تا تاریخ ۹۷/۱۱/۰۱ به دبیرخانه محرمانه سازمان تحویل گردد. به درخواست‌هایی که قبل یا پس از این تاریخ یا با فرمت دیگری ارسال گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.  

مقتضی است در ستون‌های مربوط به قیمت واحد دارو فقط یک عدد درج شود و از نوشتن واحد ارزی (ریال یا یورو) در کنار عدد جدا خودداری شود.

ملاک تصمیم گیری و انتخاب شرکت برنده فراخوان، مطابقت با منبع واردات و قیمت ارزی است.

شرکت‌هایی که در فراخوان تامین داروهای فوریتی پذیرفته می‌شوند می‌باید حداکثر ظرف مدت ۲ روز کاری پس از ارسال نامه کتبی اداره کل امور دارو، پیش نویس IRC داروی فوریتی را تکمیل کرده و ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به ترخیص دارو اقدام کنند.

از آنجا که ارائه پیشنهاد قیمتی و ثبت درخواست به منزله ایجاد تعهد برای شرکت پذیرفته شده جهت تامین داروهای فوریتی است و لذا پس از اعلام کتبی اداره کل دارو به شرکت وارد کننده، در صورت عدم تامین به‌ موقع یا انصراف از تامین دارو، شرکت مربوط در نوبت اول به‌ مدت سه ماه از حضور در کلیه فراخوان‌های قیمت محروم و در صورت تکرار در خصوص ادامه فعالیت آن شرکت در کمیسیون قانونی ساخت و ورود تصمیم‌گیری خواهد شد.»

پایان پیام/

مطالب مشابه