مدیریت منابع،الویت بیمه سلامت در سال ۹۷
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، طاهر موهبتی درباره رویکرد سازمان بیمه سلامت در راستای مدیریت منابع افزود: نظام سلامت چاره ای جز مدیریت منابع ندارد و این رویکرد در سازمان بیمه سلامت وجود دارد و اقدامات این سازمان بیمه گر نشان دهنده این موضوع است.

موهبتی افزود: استقرار سازمان الکترونیکی و رسیدگی الکترونیکی به اسناد، رفع هم پوشانی های بیمه‌ای و هدفمند کردن یارانه بیمه اقشار کم درآمد نشان از مدیریت منابع دارد، اما باید توجه کرد که تنها با مدیریت منابع نمی‌توان کسری‌های بودجه ای سازمان بیمه سلامت را جبران کرد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت الکترونیکی شدن خدمات و حرکت سازمان بیمه سلامت به این سمت، اظهار کرد: استقرار سازمان الکترونیکی در بخش الکترونیکی شدن دفترچه‌های کاغذی بیمه سلامت در استان کرمان به صورت پایلوت اجرا شده و تا پایان امسال حداقل در یک شهر از هر استان اجرا می شود. همچنین رسیدگی الکترونیکی به اسناد نیز به صورت پایلوت در استان اصفهان آغاز شده و در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره رفع هم پوشانی‌های بیمه‌ای نیز بیان کرد: با توجه به وجود ارتباط برخط میان سازمان‌های بیمه‌گر، علاوه بر رفع هم پوشانی های موجود، به دنبال جلوگیری از ایجاد ‏هم‌پوشانی جدید هستیم. البته ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مورد هم پوشانی با سازمان تامین اجتماعی وجود داشت که تاکنون ۲ میلیون ‏هم‌پوشانی بیمه‌ای حذف شده و بخش باقی‌مانده این هم‌پوشانی‌ها بیشتر مربوط به بیمه روستاییان است. مهم‌تر از رفع هم‌پوشانی، ‏جلوگیری از ایجاد هم‌پوشانی بیمه‌ای جدید است. از طرفی کنترل هم‌پوشانی‌های بیمه‌ای در زمان دریافت خدمت نیز در حال انجام است.‏

موهبتی اضافه کرد: اطلاعات بیمه شدگان به سازمان بیمه درمانی نیروهای مسلح نیز داده شد و تاکنون ٨٦ هزار نفر ‏رفع هم‌پوشانی بیمه‌ای نیز با این سازمان انجام شده است. درباره کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز تصمیم گرفته شد که هر جا در قسمت ‏شهری هم‌پوشانی وجود داشته باشد، بیمه سلامت حذف شده و در روستاها، دفترچه کمیته امداد حذف شود.‏

وی تاکید کرد: در حال حاضر همه سازمان‌های بیمه‌گر به وجود سیستم الکترونیک اعتقاد دارند و در این مسیر حرکت می‌کنند.‏

 موهبتی در پایان گفت: مجموعه این خدمات منجر به مدیریت منابع می شود و تاکنون حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی انجام شده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه