آشنایی با داروی جدید Nitazoxanide
اشکال دارویی:
Tab.500mg
Susp.100mg/5ml                            

فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک:  
پس از مصرف شروع اثر دارو فوری و پیک اثر آن یک تا چهار ساعت می باشد. دفع دارو از طریق ادرار، صفرا و مدفوع می باشد.
 
موارد مصرف:

اسهال ناشی از ژیاردیالامبلیا و یا کریپتوسپوریدیوم پارووم.
 
مقدار مصرف: 

 1. بزرگسالان :500mg هر دوازده ساعت همراه غذا به مدت 3 روز.
 2. کودکان چهار تا یازده سال: 200mg همراه غذا هر دوازده ساعت به مدت 3 روز.
 3. کودکان دوازده ماهه تا 4 ساله: 100mg همراه غذا هر دوازده ساعت به مدت 3 روز.

موارد منع مصرف:

 1. بیماران حساس به دارو و سایر مواد متشکله آن.
 2. بیماران حساس به نیتازوکسانید.
 

موارد احتیاط:

 1. اختلالات عملکردی کبد.
 2. اختلالات عملکردی کلیه.

عوارض جانبی احتمالی: 

 • سردرد
 • استفراغ
 • اسهال
 • درد شکمی

تداخلات دارویی:

احتیاط در مصرف همزمان با داروهایی که به مقدار زیادی به پروتئین متصل می شوند زیرا ممکن است که دو دارو برای اتصال به پروتئین‌ها با هم رقابت کنند.

مصرف در دوران بارداری:

در این دوران جزء گروه B می باشد.

مصرف در دوران شیردهی:

مصرف در این دوران با نظر پزشک معالج.

نکته های مهم برای بیماران و کادر پزشکی:

 1. ایمنی و کارآرایی دارو در کودکان پایین تر از یک سال مشخص نیست.
 2. ایمنی و کارآرایی مصرف دارو در بیماران دچار نقص ایمنی و HIV مثبت مشخص نمی باشد.
 3. دارو بهتر است همراه با غذا مصرف شود.

پایان پیام/

4 نظر

مطالب مشابه