اعلام زمان کاندیداتوری ریاست کل سازمان نظام پزشکی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، در این اطلاعیه آمده است:

 اعضای محترم مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی
روسای محترم هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانها
سلام علیکم

احتراماً بدینوسیله به استحضار می رساند به موجب متمم آئین نامه انتخابات ریاست کل که تحت نامه شماره 100/1459 مورخ 1397/11/8 توسط سرپرست محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مورد تائید قرار گرفته است و نیز مطابق با نتایج جلسه مورخه 97/11/14 هیات محترم مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی ، کاندیداهای محترم تا تاریخ 97/11/20 می توانند درخواست کتبی خود را همراه با رزومه مختصر جهت اعلام کاندیداتوری برای انتخابات ریاست کل سازمان به دبیرخانه مجمع عمومی تسلیم و یا ارسال نموده و از وصول آن با دریافت رسید اطلاع حاصل فرمایند. کسانی که تا آن زمان کتباً و رسماً ثبت نام کرده اند می توانند از تاریخ 97/11/20 تا روز انتخابات تبلیغات انتخاباتی در چارچوب قوانین و مقررات و آئین نامه های سازمان داشته باشند.

پایان پیام/

مطالب مشابه