مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، مهدی پیر صالحی در حکمی سید حسین صفوی را به عنوان مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی منصوب کرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه