کاهش ۱۹ درصدی مراجعه به بیمارستان های دولتی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، طاهر موهبتی درباره مدیریت منابع گفت: هزینه بر اساس فاکتورهای قیمت، خدمت و بار ‏مراجعه تعیین می‌شود. وقتی بیمه رایگان به سمت گروه‌های نیازمند هدفمند شده و رفع همپوشانى بیمه‌اى انجام می‌شود، بار مراجعه ‏کاهش پیدا می‌کند و این اتفاق افتاده است. در نتیجه سقف بودجه نیز خود به خود رعایت می‌شود.‏

وی افزود: بیمارستان‌ها حق ندارند بیمار را به خارج از بیمارستان ارجاع بدهند و اگر کسی به ‏خارج از بیمارستان ارجاع شد باید با سامانه ۱۶۶۶ بیمه سلامت تماس بگیرد و موضوع را اطلاع بدهد.‏

موهبتی ادامه داد: در مدیریت منابع و هزینه‌ها، بنای کار ما این است که خدمتی کاهش پیدا نکند و در تمام دنیا هزینه‌های سلامت کنترل ‏می‌شود و ما نیز تلاش داریم در سقف بودجه خودمان حرکت کنیم، ولی قرار نیست به این بهانه به قشر‌های نیازمند آسیبی وارد شود.‏

به گزارش ایران پزشک مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در پایان گفت: برای مدیریت منابع، بیمه رایگان به سمت گروه‌های نیازمند هدایت شده است. بسیاری از گروه‌ها توان مالی داشتند ‏و حق بیمه می‌پرداختند و بعد از راه اندازی بیمه رایگان به این صندوق مراجعه کردند. ‏

پایان پیام/

مطالب مشابه