ضرورت طراحی سامانه پایش مجوزهای تولید مواد غذایی
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، مهدی پیرصالحی یکی از برنامه‌های سازمان غذا و دارو را، توجه به سلامت و امنیت غذایی جامعه عنوان کرد و گفت: یکی از برنامه های جدی در حوزه غذا، کاهش میزان نمک، چربی ها و مواد قندی در تولید مواد غذایی به منظور پیشگیری از افزایش بیماری های غیرواگیر است.

پیرصالحی تاکید کرد: دسترسی مردم به غذای سالم ضروری است، طراحی و پیاده سازی سامانه متمرکز کشوری، جهت پایش مجوزهای صادره برای واحدهای تولید مواد غذایی، یکی از برنامه ها برای تامین امنیت غذایی مردم است.

رئیس سازمان غذا و دارو به واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: لازم است با یک برنامه ریزی منسجم و تقویت زیرساخت ها، زمینه های کنترل و مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت محور را در کشور فراهم کنیم.

به گزارش مهر، وی در پایان با اشاره به ارتباط مصرف بیش از نیاز نمک و قند با بروز بیماری های غیرواگیر، افزود: توجه به چراغ راهنمای تغذیه و نظارت مستمر بر روند تولیدات واحدهای غذایی، می تواند به پیشگیری از افزایش بیماری های غیرواگیر در کشور، کمک کند.

پایان پیام/

مطالب مشابه