۹۰ درصد بیمارستان‌ها از مدیریت مطلوب پسماند برخوردارند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، علیرضا رئیسی گفت: در سال ۱۳۷۷ تنها ۵۲ درصد بیمارستان های کشور از مدیریت پسماند مطلوب برخوردار بودند. در حالی که این میزان در سال ۱۳۸۸ به ۷۴.۱ درصد افزایش یافت.

رئیسی ادامه داد: وضعیت مدیریت پسماند مطلوب در بیمارستان های کشور طی سال ۹۶ با ۱۶.۲ درصد رشد به ۹۰.۳ درصد افزایش یافته است، در خصوص مدیریت فاضلاب بیمارستانی، اظهارداشت: در سال ۱۳۷۷ تنها ۵۸ درصد بیمارستان های کشور از مدیریت فاضلاب برخوردار بودند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: در سال ۱۳۸۸ در حدود ۷۶.۲ درصد بیمارستان های کشور از مدیریت فاضلاب برخوردار بودند که این آمار با رشد ۱.۳ درصدی به ۷۷.۵ درصد در سال ۹۶ رسیده است.

وی در ارتباط با وضعیت آشپزخانه و غذاخوری بیمارستان ها، گفت: در سال ۱۳۷۷ تنها ۶۴.۲ درصد از بیمارستان های کشور دارای آشپزخانه و غذاخوری مطلوب بوده اند که این آمار در سال ۱۳۸۸ به ۷۶.۵ درصد رسیده و در سال ۱۳۹۶ با ۳.۵ درصد رشد، ۸۰ درصد بیمارستان های کشور از فضای آشپزخانه ای و غذاخوری مطلوب برخوردار بوده اند.

به گزارش مهر رئیسی در پایان به وضعیت بهداشتی بیمارستان‌های کشور در سال های ۷۷ تا ۹۶ اشاره کرد و افزود: در سال ۱۳۸۸، ۷۸.۴ درصد بیمارستان ها دارای بخش های با شرایط مطلوب بهداشتی بوده اند که این روند در سال ۱۳۹۶ با ۱۰.۱ درصد رشد به ۸۸.۵ درصد رسیده است.

پایان پیام/

مطالب مشابه