خواب با عفونت مقابله می‌کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، طبق یافته های جدید تحقیقاتی، خواب دارای پتانسیل افزایش کارآیی واکنش های سلول T است.

به گفته محققان، در مقایسه با زمان بیداری، خواب به شکل قابل توجهی موجب افزایش میانگین شدت فلورسانس سلول های T می شود؛ سلول های T نوعی سلول سفید خون هستند که با عفونت درون بدن مقابله می کنند.

این نتایج اثبات می کند که از دست دادن دو ساعت از زمان خواب برای کاهش توانایی سلول های T کافی است.

این یافته ها می تواند به توسعه شیوه های درمانی جدید با هدف بهبود توانایی سلول های T، بخصوص در زمان نابودی سلول های تومور، کمک کند. مهر

پایان پیام/

مطالب مشابه