رئیس سازمان نظام روان شناسی منصوب شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، از سازمان نظام روانشناسیی، در متن این حکم که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است:

در اجرای ماده 8 قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران مصوب 27 فروردین سال 82 ، مجلس شورای اسلامی، نظر به انتخاب شورای مرکزی آن سازمان، به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره منصوب می شوید. توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت ضوابط و مقررات حاکم از خداوند متعال مسالت می دارم.

پیش از حاتمی، عباسعلی اللهیاری ریاست سازمان نظام روانشناسی را به عهده داشت.

پایان پیام/

مطالب مشابه