چه زمانی باید پزشکِ هم‌جنس، بیمار را معاینه کند؟
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، در ماده 80 آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام پزشکی کشور، اعلام شده که شاغلان حرف پزشکی و وابسته موظفند به حریم خصوصی بیماران احترام بگذارند. احترام به حریم خصوصی بیماران نیازمند خودداری از همه کارهایی است که بیماران آن را نقض حریم شخصی خود تلقی می‌کنند. در این زمینه اعضای سازمان، باید از اقداماتی مانند معاینه بیمار در حضور افراد دیگر، پرسیدن سوالات حساس از بیماران در حضور دیگران به نحوی که موجب شرم بیماران شود و مشاهده یا لمس غیر ضروری بیماران غیرهمجنس خودداری کنند.

طبق ماده ۸۱ این آیین‌نامه شاغلان حرف پزشکی و وابسته مکلفند از هرگونه تجسس در امور شخصی و خانوادگی بیماران خودداری کرده و از پرسیدن سوالات شخصی غیر مرتبط با تشخیص و درمان بیماری از بیماران خودداری کنند. اگر پرسیدن سوالاتی که ممکن است بیماران آن را ورود به حریم خصوصی خود تلقی کنند برای تشخیص و درمان و ضروری است، باید ضرورت پرسش‌ها با زبان ساده و قابل درک به بیماران اطلاع داده شود.

بر اساس ماده 82 آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام پزشکی کشور، در صورت درخواست بیماران لازم است اجازه داده شود که در روند تشخیص و درمان، فرد یا افراد مورد نظر بیمار او را همراهی کنند. مگر اینکه این همراهی مانع از انجام استاندارد مداخلات پزشکی باشد.

در عین حال در ماده ۸۳ این آیین نامه گفته شده که لازم است در صورت رضایت بیمار، معاینات حساس بیمار غیر همجنس در حضور پرسنل همجنس یا همراه بیمار انجام شود. البته در صورتیکه این معاینه به وسیله پزشک همجنس از لحاظ علمی و عملی مقدور باشد و موجب ایجاد مشکل برای بیمار نشود، باید پزشک همجنس به انجام آن اقدام و نتیجه معاینه را دریافت کند.

طبق ماده ۸۴ آیین‌نامه اخلاق حرفه‌ای سازمان نظام پزشکی، شاغلان حرف پزشکی و وابسته مکلفند از معاینه و ویزیت همزمان چند بیمار در اتاق معاینه خودداری کنند.ایسنا

پایان پیام/

مطالب مشابه