افزایش خدمات سلامت به مردان در شبکه بهداشتی کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، سید حامد برکاتی گفت: در تعریف بسته های خدمات سلامت برای مردان باید به این موضوع توجه کنیم که مردان کمتر برای دریافت خدمات مراجعه می کنند و باید شرایط را به شکلی فراهم کنیم که خدمات سلامت به میزان کافی به مردان ارائه شود.

برکانی افزود: حدود 13 سال است که به طور خاص و با اولویت بیشتر به موضوع سلامت مردان پرداخته ایم. هرچند وظیفه وزارت بهداشت این است که به سلامت آحاد افراد جامعه از جمله زن و مرد و کودک و میانسال و سالمند توجه کند، اما تلاش کردیم به صورت ویژه به سلامت مردان توجه داشته باشیم.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت گفت: بر اساس بررسی هایی که انجام گرفت، بسته های خدمات در زمینه سلامت مردان طراحی شد. در این بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که اولین موضوع برای سلامت مردان این است که توجه آنها را به سلامت خودشان جلب کنیم. زیرا مردان نه با بیماری، بلکه با عوارض بیماری مراجعه می کنند. به طور مثال وقتی یک مرد فشار خون دارد مراجعه نمی کند و بعد با عوارض آن برای درمان مراجعه می کند.

وی ادامه داد: در نتیجه به سمت تغییر سبک و شیوه زندگی حرکت کردیم. این موضوع در بسته های خدمتی سلامت به مردان نهادینه شده است. در سال های اخیر با همان رویکرد تغییر سبک زندگی، به موضوع فعالیت فیزیکی نیز توجه کردیم. البته برای مردان امکان فعالیت فیزیکی فراهم تر از زنان است، ولی با این حال فقر فعالیت فیزیکی در مردان نیز وجود دارد.

برکانی تصریح کرد: آنچه در بسته های خدمتی باید بیشتر مورد توجه باشد و باید دنبال آن برویم این است که مردان برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی کنند و در نتیجه ما بسته بازاریابی اجتماعی تعریف کردیم و در بسیاری از شهرستان های کوچک و بزرگ، همکاران بهداشتی از اداره های مختلف حمایت طلبی می کنند تا خدمات را نزد مردان ببریم یا وقت ویژه ای برای آنها در نظر بگیریم تا مردان به مراکز بهداشت مراجعه کنند. به طور مثال در برخی شهرستان ها این کار انجام شده که خدمات در مراکز بهداشت در نوبت عصر به مردان ارائه شود.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت اضافه کرد: موضوع دیگر این است که اکثر افرادی که خدمات پایه سلامت را ارائه می کنند خانم هستند و بیش از نیمی از آقایان تمایل دارند که خدمات پایه را از مرد دریافت کنند. اقدامات اولیه ای در این زمینه نیز انجام شده و ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایرنا وی در پایان گفت: هرچند تحولات زیادی در حوزه سلامت کشور ایجاد شده، اما پرداختن ویژه به موضوع سلامت مردان نسبتا جوان است و باید در این زمینه بیشتر کار کنیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه