بقای عمر بیماران سرطانی در ایران هم‌سطح اروپا شده است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، اسماعیل اکبری به پیشرفت های درمانی در این حوزه اشاره کرد و افزود: ما در درمان سرطان، هم‌سطح دنیا هستیم و به همین اساس مرگ و میر ناشی از سرطان در کشور کاهش یافته است.

اکبری ادامه داد: در سال 2005 میلادی، حدود 80 درصد بیماران سرطانی ما در طول یک سال اول ابتلا، جان می باختند و این رقم به 30 درصد رسیده است.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه گزارش اقدامات 27 ساله مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دست انتشار است، گفت: طبق این گزارش، میزان بقای پنج ساله بیماران سرطانی ما به 90 درصد رسیده که در کشورهای اروپایی نیز همین میزان است.

وی افزود: البته 90 درصد بیماران سرطانی در کشورهای اروپایی به دلیل غربالگری در سطح 1 تشخیص داده می شوند و در کشور ما 60 درصد در سطوح 1 و 2 و 40 درصد بقیه نیز در سطوح 3 و 4 شناسایی می شوند اما بقای عمر 10 و 5 ساله بیماران ما مشابه کشورهای اروپایی است.

اکبری تصریح کرد: این موضوع نشان می دهد که ما خدمت های مناسبی به بیماران سرطان ارائه می دهیم و با اقدامات مناسب شاهد افزایش بقای عمر در طول 10 یا 5 سال اول ابتلا به بیماری هستیم، هرچند این اعداد مربوط به مرکز تحقیقاتی ما هست و کشور هم مقداری عقب تر از ماست اما ایران در زمینه درمان سرطان، به موفقیت های خوبی دست یافته است.

رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جراحی را مهمترین راه درمان سرطان اعلام کرد و گفت: بقیه درمان ها جانبی هستند و مسئولان وزارت بهداشت باید توجه بیشتری برای این کار قائل باشند تا جوانان جراح با انگیزه مناسب تری این کار را ادامه دهند.

وی بر لزوم توجه جدی به اقدامات پیشگیرانه تاکید کرد و گفت: اقدامات پیشگیرانه طولانی مدت بوده و حدود 15 تا 20 سال پس از اقدام، اثربخشی دارد، برای پیشگیری حاکمیت باید کار جدی انجام دهد و قبول هم کند که این کار طولانی مدت جواب می دهد، این اقدام، یک کار حاکمیتی جدی را می طلبد تا مردم نسبت به عوارض بیماری آگاهی لازم پیدا کنند.

اکبری اضافه کرد: مصرف دخانیات در 10 سال گذشته از 8.6 درصد افراد بالغ به 14.7 درصد جمعیت بالغ افزایش یافته و مصرف دخانیات در زنان هم به حدود پنج درصد رسیده است.

به گزارش ایرنا رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پایان گفت: درحالیکه مصرف دخانیات در کشورهای پیشرفته به شدت روند کاهشی یافته اما در کشورهای در حال توسعه به شدت رو به افزایش است و ما باید کار جدی در زمینه پیشگیری انجام دهیم تا شاهد روند نزولی مصرف آن در کشور باشیم.

پایان پیام/

مطالب مشابه