نحوه توزیع تجهیزات پزشکی سرمایه ای با نرخ ارز رسمی ابلاغ شد
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمد مهدی علاالدین ضمن اعلام این خبر، اظهار کرد: پیرو دستورالعمل توزیع تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز رسمی ابلاغیه مورخ 1397/06/20 مندرج در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی (www.imed.ir)،  در اجرای تصویب نامه های هیات وزیران به شماره 62793/ت55633 هـ مورخ 97/05/16 و شماره 70220/ت55633 هـ مورخ 97/05/29 و بند 1 و 6 مصوبات مورخ 97/05/18 ستاد اقتصادی دولت، ابلاغی رییس جمهور به شماره 64854 مورخ 18/05/97، درخصوص "توزیع تجهیزات پزشکی سرمایه ای که با نرخ رسمی ارز تامین و یا تولید شده اند" موارد ذیل اعلام‌ می شود:
 
1- تامین کنندگان تجهیزات پزشکی ملزم هستند، اقلام مذکور تجمیع شده در کارتابل سامانه توزیع ارزی را صرفا از طریق دریافت حواله توزیع از اداره کل تجهیزات پزشکی توزیع کنند.
 
2- ملاک صدور حواله اقلام مذکور برای مراکز درمانی و موسسات پزشکی میزان موجودی اقلام بارگذاری شده در سامانه توزیع است.
 
3- تامین کنندگان از تاریخ تایید این ابلاغیه ملزم به اخذ قیمت فروش ریالی برای اقلام مورد اشاره با ارائه مدارک مثبته نظیر پروفرما و اینویس، هستند.
 
4- تامین کنندگان در چارچوب دستورالعمل صدرالاشاره موظف به درج اطلاعات مورد نیاز و قیمت فروش اقلام مذکور در سامانه توزیع هستند.
 
5- تامین کنندگان مکلفند، برای آن دسته از اقلام مورد اشاره که تاکنون فاقد قیمت مصوب مندرج در سایت www.imed.ir است، ضمن ارائه و بارگذاری "تعهدنامه توزیع تجهیزات پزشکی مشمول دریافت ارز رسمی" اقلام مذکور را با قیمت فروش بر مبنای نرخ ارز رسمی توزیع کنند.
 
6- تامین کنندگان موظفند، درصورتیکه قبل از تاریخ این نامه اقلام مورد اشاره را تحویل خریدار کرده اند، نسبت به بارگذاری سوابق، اطلاعات و مستندات قیمت فروش و توزیع در سامانه توزیع اقدام کنند.
 
به گزارش وبدا براساس این ابلاغیه، بدیهی است عدم اجرای موارد فوق الذکر تخلف محسوب شده و با متخلفین برابر با قوانین مربوطه، برخورد خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه