سال آینده سال افزایش کیفیت در ارائه خدمات است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، علیرضا رئیسی، گفت: بعد از اجرای طرح تحول سلامت در دولت یازدهم، گام های بلندی در حوزه بهداشت به عنوان زیر ساخت عرصه سلامت کشور برداشته شد.

رئیسی ادامه داد: تحول چشمگیری در خدمت رسانی حوزه بهداشت به آحاد ملت ایجاد شده است، ساخت هزاران خانه بهداشت، پایگاه سلامت و مرکز جامع سلامت در اقصی نقاط کشور و ارائه خدمات نوین بهداشتی در این مراکز یکی از نمادهای این خدمت رسانی است.

وی افزود: در بهار سال آینده ۱۵۰۰ پروژه بهداشتی که بعد از طرح تحول سلامت احداث آنها آغاز شده بود مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: سال آینده سال افزایش کیفیت در ارائه خدمات است، حرکت در مسیر تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و استقرار نظام ارجاع از اهداف اصلی این حوزه در سال ۱۳۹۸ خواهد بود.

به گزارش مهر رئیسی در پایان گفت: داشتن پیوست اجتماعی برای تمامی ماموریت های حوزه بهداشت با توجه به ماهیت این حوزه از جایگاه مهمی برخوردار بوده و معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی باید در این مسیر قدم بردارند.

پایان پیام/

مطالب مشابه