بازنگری برنامه‌های عملیاتی پایش و پالایش برچسب گذاری در سال ۹۸
به گزارش پایگاه خبری پزشان و قانون، سعید رضا رضائی با اشاره به برنامه ریزی‌های موثر در مورد حذف اطلاعات غیر ضرور، گمراه کننده و درج اطلاعات صحیح و مورد نیاز مصرف کننده، اظهار کرد: درج اطلاعات به صورت شفاف، خوانا و غیر قابل پاک شدن بر روی برچسب از برنامه‌های این کمیته در سال ۹۸ است.

رضایی ادامه داد: اطلاعات روی برچسب اولین محل اطلاع رسانی و تاثیر گذار‌ترین بخش برای اصلاح الگوی تغذیه‌ای و سبک زندگی است.

وی افزود: در ابتدای سال ۹۸ با جمع بندی نظرات و پیشنهادات اعضا برنامه‌های عملیاتی پایش و پالایش برچسب گذاری بازنگری خواهد شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان در پایان کمیته متناظر کدکس برچسب گذاری در پایان به بررسی شاخص گلایسیمین بر روی برچسب مواد غذائی پرداخته و نتیجه جهت اعلام نظر به کدکس جمع بندی و مصوب شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه