تصویب رشته آموزش سلامت از راه دور
به گزارش پایگاه خبری پزشان و قانون، سید حسن امامی رضوی اظهار داشت: یکی از رشته هایی که بازنگری شد، آموزش سلامت از راه دور بود که با توجه به اصلاحات و امکانات جدیدی که از طریق آموزش و تله مدیسین تعیین، تضمین و تهیه شده، ایجاد این رشته به تصویب رسید البته ضرورت ایجاد این رشته قبلا مورد بحث و بررسی مفصل قرار گرفته بود. برنامه آموزشی این رشته تهیه و تصویب شده و امیدواریم که از سال آینده این رشته در دانشگاه های علوم پزشکی راه اندازی شود.
 
رضوی ادامه داد: برنامه های آموزشی رشته هایی مانند سیاستگذاری سلامت، کار درمانی، تکنولوژی گردش خون و علوم تغذیه در مقاطع مختلف مورد بازنگری قرار گرفت. همچنین از تصمیمات مهم هفتاد و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، بازنگری آیین نامه استاد مشاور تحصیلی بود تا اساتید با رویکرد بهتری بتوانند به دانشجویان مشاوره بدهند.
 
وی در ادامه از تصویب دستورالعمل تاسیس برنامه های آموزشی بین رشته ای در جلسه امروز این شورا خبر داد و گفت: بر اساس این دستورالعمل توسعه رشته های بین رشته ای بین وزارت بهداشت و علوم مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
 
به گزارش وبدا دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در پایان گفت: در مورد برخی رشته ها از جمله رشته علوم تغذیه نیز برای ورودی برخی از رشته ها در مقاطع مختلف، محدودیت هایی از سوی بوردها و هیات های ممتحنه پیشنهاد شده بود که اکثریت این محدودیت ها مورد تصویب قرار نگرفت و شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با این پیشنهادات، موافقت نکرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه