اساس برنامه ایمن سازی کشور استفاده از واکسن تولید داخل است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمدمهدی گویا درباره چرایی استفاده از واکسن‌های خارجی برای نوزادان و کودکان ایرانی اظهار داشت: برنامه ایمن سازی کشور اساس آن استفاده از واکسن تولید داخل برای همه کودکان است.

گویا ادامه داد: همه واکسن‌هایی که در داخل کشور در انستیتوی رازی و پاستور تولید می‌شود برای واکسیناسیون کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد که واکسن‌های ب‌ث ژ، فلج اطفال، سرخک، سرخجه و اوریون، همچنین هپاتیت B از جمله این موارد است.

وی افزود:‌ برخی از واکسن‌ها اصلا در داخل کشور تولید نمی‌شود و وزارت بهداشت بالاجبار از منابع خارجی آن را تهیه می‌کند که این واکسن‌ها همه باید از مراکزی تهیه شده باشد که تائیدیه سازمان جهانی بهداشت را دارا و به طور کلی با این شرط در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: استفاده از برخی واکسن‌های خارجی برای نوزادان کاملا با رعایت همه نکات به  نفع کودکان ایرانی استفاده می‌شود، بر اساس سیاست‌هایی که وزارت بهداشت اتخاذ کرده در راس استفاده از واکسن باید واکسن‌های داخلی باشد و هرگز واکسنی که تولید داخلی آن وجود داشته باشد نوع خارجی‌اش مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

به گزارش فارس  گویا در پایان با بیان اینکه واکسن چینی در کشور نداریم و کشور پاکستان نیز واکسن تولید نمی‌کند، گفت: کشور هند برخی از واکسن‌ها را تولید کرده که مورد تائیدیه سازمان جهانی بهداشت است؛ واکسن پنتاوالان از جمله این موارد است. البته واکسن‌هایی که در هند تولید شده و مورد تائید سازمان جهانی بهداشت است نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پایان پیام/

مطالب مشابه