دو انتصاب در سازمان بهزیستی کشور
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، وحید قبادی دانا «مجید رضازاده» را به عنوان معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور منصوب کرد. 

در متن حکم رضازاده آمده است: 

نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق اجرایی و مدیریتی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور منصوب می‏ شوید.

تثبیت و تقویت سلامت اجتماعی به معنای بهبود استانداردهای زندگی، ارتقای راهبردهای اثربخش و رویکردهای مبتنی بر پیشگیری و تدوین الگوهای نوین مداخلات حمایتی و تخصصی در راستای مدیریت، ساماندهی و پیشگیری از بروز و شیوع آسیب‏های اجتماعی، معلولیت‏ها و توانمندسازی جامعه هدف، با افزایش مشارکت آحاد جامعه و ارتقای سرمایه‏ های اجتماعی امکان‏پذیر است. بنابراین از جنابعالی انتظار دارم با توجه به رسالت سازمان در حوزه سلامت اجتماعی کشور تمامی توان خویش را در انجام وظایف محوله به کار گیرید.

در این راستا باید به پایه گذاری برنامه ها و فعالیت ها بر شواهد علمی و نیازسنجی، تحکیم و توسعه فعالیت‏های مشاوره ای و روانشناختی، توسعه متوازن مداخلات پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد و صیانت و حمایت اجتماعی از بهبود یافتگان، ارتقای سطح سلامت روان جامعه و تحکیم و گسترش مهارت های زندگی و کارکردهای نهاد خانواده، حساس‏ سازی سیاستگزاران و مسئولین نسبت به برنامه‏ های غربالگری، تشخیص زود هنگام و ارتقای کیفی خدمات مشاوره ژنتیک در کاهش بار معلولیت ها و تحکیم و استقرار نظام پایش، نظارت و ارزشیابی پیامد محور برنامه‏ها و تقویت شبکه مردمی با تاکید بر پرهیز از انجام برنامه ‏های ناپایدار و کم بازده، اولویت بندی براساس هزینه اثربخشی، بومی‏ سازی و ظرفیت سازی توجه داشته باشد.

شایان ذکراست مجید رضا زاده پیش از این (پیش از فاطمه عباسی) نیز ریاست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی را در اختیار داشته است.

گفتنی است رئیس سازمان بهزیستی کشور طی حکمی فاطمه عباسی را به عنوان مشاور رئیس در امور بانوان سازمان بهزیستی کشور منصوب کرد. عباسی پیش از این ریاست مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی را برعهده داشت.

در متن حکم فاطمه عباسی آمده است: با توجه به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند شما، به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور در امور بانوان منصوب می شوید.

نظر به ضرورت صیانت، تقویت و تحکیم بنیان خانواده و جایگاه محوری و نقش متعالی بانوان در عرصه ‏های اجتماعی برای دستیابی به توسعه متوازن و پایدار کشور و استیفای حقوق شرعی و قانونی ایشان در همه زمینه‏ها، انتظار دارم تمام توان خویش را جهت نیل به اهداف سازمان به کار بندید.

در این راستا توانمندسازی بانوان با تاکید بر فرهنگ ملی و آموزه‏های ناب اسلامی، طراحی و تبیین برنامه ‏های ارتقایی به ویژه برای زنان آسیب پذیر و گروه‏های هدف، ارائه راهکارهای استفاده از فرصت‏ های قانونی، اعتباری و مالی به منظور توسعه و ساماندهی فعالیت ‏های مبتنی بر رویکرد اشتغالزایی، کارآفرینی و بهبود معیشت و رفاه بانوان، پیشنهاد قوانین و لوایح برای افزایش کیفیت زندگی و تحکیم و تقویت بنیان و کارکردهای خانواده در رویارویی با چالش های دنیای معاصر، شناسایی مشکلات و چالش‏های حوزه زنان و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت در محیط کار، همیاری و همکاری مؤثر با سازمان‏های مردم نهاد فعال در امور بانوان مورد تاکید است. ایرنا

پایان پیام/

مطالب مشابه