بود نقدینگی و کمبود منابع از چالش‌های بیمه سلامت است
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمد حسین قربانی گفت: علی‌رغم اینکه بودجه انقباضی دولت در مجموع حدود 10 درصد افزایش برای بودجه حوزه سلامت در سال 98 در نظر گرفته شد که این موضوع نشان می‌دهد که توجه به بهداشت و درمان در صدر توجهات مجلس و دولت بوده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تامین منابع مالی را از مشکلات جدی بیمه سلامت دانست و افزود: با توجه به قوانین برنامه ششم توسعه و تکلیف دولت در زمینه بیمه سلامت همگانی، یکی از چالش‌ها نبود نقدینگی و کمبود منابع بیمه جهت قرارداد با مراکز درمانی و از طرفی پرداخت مطالبات در بخش دولتی و خصوصی است.

قربانی ادامه داد: در بودجه سال 98 از محل نسخه الکترونیک نیز درآمدی بالغ بر هزارو 500 میلیارد تومان برای بیمه سلامت در نظر گرفته شده است. گرچه منابع محدود است و با مصارف سازمان بیمه سلامت همخوانی ندارد ولی با توجه به شرایط کشور باید با صرفه‌جویی و مدیریت منابع مشکلات را برطرف کرد.

به گزارش ای هینا وی در پایان افزود: باید برای بدهی‌های باقی مانده سالهای گذشته بیمه سلامت که حدود 6 تا 7 هزار میلیارد تومان است فکر اساسی شود چرا که این موضوع اگر رفع نشود، می‌تواند نگرانی و نارضایتی مراکز درمانی به خصوص در بخش دولتی را به همراه داشته باشد.

پایان پیام/

مطالب مشابه