ضرورت تعریف نظام ارجاع در بستر الکترونیک
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، قاسم جان بابايي در اجلاس معاونين درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور، با تاكيد بر ضرورت الكترونيك شدن تمامي خدمات نظام سلامت، اظهار كرد: دستورالعمل ها، راهنماهاي باليني و استانداردهايي كه ابلاغ شده و تمامي نظارت هايي كه بايد انجام شود و همچنين فرآيند مديريت در منابع و مصارف، بايد در بستر الكترونيك مستقر و اجرايي شوند.

جان بابایی ادامه داد: دانشگاه ها در سال جاري در جهت مديريت منابع، مصارف و كاهش هزينه ها، تلاش ها و اقدامات بسياري انجام دادند و تا حدودي این تلاش ها موفقيت آميز بود، اما در تلاشيم که اين ساختار در بستر الكترونيك قرار گيرد تا به اهداف مان دست يابيم.

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: در سال آينده بايد تلاش خود را در جهت تكميل اقدامات و رفع نقايص در حوزه نظام ارجاع به كار گيريم، بحث نظام ارجاع در دهه ٧٠ مطرح شد، اما موفقيت آميز نبود، دليل اين عدم موفقیت نیز این بود كه نظام ارجاع در حد ارجاع كاغذي و از سطح يك به سطح دو بود. درحالي كه كشورهايي كه در زمينه نظام ارجاع موفقيت خوبي كسب كردند، در بستر الكترونيك اين اقدام را انجام داده اند. 

وی تصريح كرد: اگر بخواهيم در حوزه سطح بندي خدمات در نظام ارجاع موفق عمل كنيم، بايد براي جز به جز خدمات سلامت، ساختار الكترونيك در نظر بگيريم و اينكه بخشي از خدمات در بستر الكترونيك بوده و بخشي از آن به صورت كاغذي انجام شود، امكان پذير نخواهد بود. لذا ضرورت دارد که اين امكان براي تمامي خدمات سلامت فراهم شود. 

جان بابایی درخصوص استحقاق سنجي در نظام ارجاع گفت: مهمترين نقطه ارجاع، استحقاق سنجي است و پزشكان خانواده در سطح يك، براساس اين استحقاق سنجي، بايد اولويت هاي درمان و پروسه ارجاع را در نظر گرفته و فقط بيماراني كه ضرورت دارد را به سطح دو و سه ارجاع دهند. شايد در گذشته به اصرار خود بيمار، مواردي كه ضرورت نداشت و حاد نبود، به سطح بعدي ارجاع می دادند، اما در بستر استحقاق سنجي، اين اجازه داده نمي شود. همچنین در استحقاق سنجي اجازه تجويز دارو، خارج از استاندارد هم داده نمي شود. 

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: معاونين درمان و مسئولان IT در هر دانشگاه، مدير پروژه استقرار نظام ارجاع الكترونيك در استان خود هستند، فاز اول استحقاق سنجي در قالب استحقاق سنجي هويت در بيمارستان ها انجام شده است و اكثر استان ها در اين زمينه خوب كار كردند. فاز بعدي استحقاق سنجي نيز در كلينيك هاي ويژه و درمانگاه ها انجام خواهد شد. 

به گزارش وبدا وی در پایان تاكيد كرد: در سال آينده، الكترونيك شدن تمام خدمات بيمارستاني در دستور كار قرار دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه