تاثیر میکروبیوم روده در حفظ دمای بدن در سرما
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، میکروبیوم های روده تأثیرات گوناگونی بر فیزیولوژی و سلامت حیوانات و انسان دارند. محققان آکادمی علوم زیستی چین در مطالعه‌ای به بررسی نقشمیکروبیوم های روده بر نحوه واکنش حیوانات در مقابل قرارگیری در معرض سرما پرداختند.

حیوانات با فعال سازی تولید گرما از طریق بافت چربی قهوه‌ای، دمای بدن شأن را حفظ می‌کنند. به منظور ارزیابی عملکرد میکروبیوم های روده در فعال سازی بافت چربی قهوه‌ای، محققان آزمایشاتی را بر روی موش‌ها انجام دادند و از گیرنده‌های متفاوت آنتی بیوتیکی برای نابودی میکروبیوم های روده در موش‌ها استفاده کردند.

آنها دریافتند موش‌های فاقد میکروبیوم های روده با اختلال در نحوه تنظیم دمای بدن شأن مواجه بودند. آنها همچنین دریافتند در موش‌های که میکروبیوم های روده شأن از طریق آنتی بیوتیک ها نابود شده بود، افزودن باکتری‌های روده به بازیابی توانایی تولید گرما در آنها کمک کرد.

به گفته تیم تحقیق، اگرچه این آزمایش بر روی موش‌ها انجام شد، اما برای سلامت انسان هم مفاهیمی به همراه دارد.

به گزارش مهر سالمندان دارای مشکلات زیادی در مورد تنظیم دمای بدن شأن در محیط سرد هستند. حال باید تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود تا مشخص شود که آیا تغییر در میکروبیومهای روده ناشی از افزایش سن در این مسئله تأثیر دارد.

پایان پیام/

مطالب مشابه