رسیدگی الکترونیکی اسناد، از اعمال سلایق شخصی جلوگیری می‌کند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، محمدحسین رحمتی، در همایش تبادل الکترونیکی اطلاعات بیماران بستری بیمه سلامت از بستر سپاس، عنوان کرد: مدیریت و کاهش هزینه از طریق انتخاب هوشمند محصولات و خدمات و در نهایت ارائه خدمات سلامت به صورت صحیح و مناسب، سلامتی بیمار را به همراه خواهد داشت. 

رحمتی ادامه داد: اقدامات معاونت درمان در راستای خدمات الکترونیک شامل استحقاق هویت در مراکز سرپایی بیمارستانی، سطح یک و ایجاد کد ارجاع، تایید سرویس خدمت، نسخه نویسی الکترونیک، ثبت اطلاعات الکترونیکی مراکز و تبادل الکترونیکی اسناد با بیمه ها و رسیدگی الکترونیکی به این اسناد است.

مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری و تعرفه سلامت وزارت بهداشت گفت: در تمام مراکز بستری دولتی کلیه بیماران در بدو ورود با استفاده از اطلاعات کد ملی به صورت برخط احراز هویت می شوند و با دریافت کد ارجاع خدمات به آنها داده خواهد شد. 

وی افزود: کد ارجاع در مراکز درمانی، داروخانه‌ها، کلینیک ها، مراکز سرپایی تخصصی و حتی بخش خصوصی نیز قابل استفاده بوده و شناسایی بیمار از طریق آن صورت خواهد پذیرفت. بنابراین مهم ترین بخش برنامه جامع الکترونیک شدن خدمات سلامت در مسیر شکل گیری نظام ارجاع، استحقاق سنجی و دریافت کد ارجاع و نوبت دهی الکترونیک است. 

رحمتی تصریح کرد: نظام ارجاع در ۱۰ دانشگاه مستقر شده و پسخوراند نیز در حال اجرا است، سند سطح بندی خدمات براساس نقشه ارجاع با دانشگاه هایی که در مرحله استقرار نظام ارجاع هستند، در حال تدوین است. همچنین، سند سطح بندی تخت های بیمارستانی نیز برای تمامی دانشگاه ها از آذرماه ۱۳۹۷ توافق و ابلاغ شده است‌.

مدیرکل دفتر ارزیابی فناوری و تعرفه سلامت وزارت بهداشت با بیان اینکه تایید سرویس خدمت در مراکز نیز براساس محصولات دانشی صورت می گیرد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نزدیک به  ۶۰۰ محصول دانشی در معاونت درمان تدوین و ابلاغ شده است. برای این محصولات، استاندارد خرید راهبردی بیمه ای نیز تهیه شده است.

به گزارش وبدا وی در پایان یادآور شد: از مهمترین مزایای تبادل و رسیدگی الکترونیکی اسناد، می توان به یکپارچه سازی رسیدگی به اسناد در سراسر کشور اشاره کرد، با این اقدام از اعمال سلایق شخصی نیز پرهیز شده و در نتیجه منجر به مدیریت هزینه، اعمال نظارت و تسریع رسیدگی به صورت هوشمند خواهد شد.

پایان پیام/

مطالب مشابه