بازدید از مراکز درمانی ارومیه
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، قاسم جان بابایی در این سفر در ابتدا با حضور در شهرستان خوی، از پروژه بیمارستان آیت الله خویی در بیمارستان هاي آیت الله مدنی و بیمارستان قمر بنی هاشم شهرستان خوی، بازدید کرده و با کادر درمانی این مراکز به گفت و گو پرداخت و در ادامه نیز روند ارائه خدمات درمانی را مورد بررسی قرار داد.
 
به گزارش وبدا وی در ادامه سفر، ضمن بازدید از بیمارستان شهید بهشتی شهرستان چالدران، بیمارستان شهدای شهرستان شوط، بیمارستان فجر شهرستان ماکو، پروژه های توسعه ای این مناطق از جمله کلینیک تخصصی، کلینیک تشخیص و غربالگری سرطان بیمارستان فجر ماکو و نیز مرکز خیّرساز دیالیز امید ماکو که اخیرا مورد بهره برداری قرار گرفته است را مورد ارزیابی قرار داد.

پایان پیام/

مطالب مشابه