بیمه های تکمیلی به همیاری بیماران سرطانی در  مراکز رادیوتراپی  بشتابند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، بشیر خالقی درباره وضعیت بیماران سرطانی در کشور،گفت: ما تقاضا داریم بیمه ها همه جانبه  پشتیبان بیماران سرطانی باشند تا بتوان بیماران سرطانی را نه تنها در مراکز دولتی بلکه بابیمه  تکمیلی در بیمارستانهای خصوصی نیز مورد مداوا قرار داد زیرا خدمات رسانی به بیماران باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه بیمه سلامت حداکثر هزینه ها ی بیماران سرطانی را پوشش دهد تصریح کرد: شرایط و پروسه درمانی بیماران سرطانی حساس است  بنابراین نباید در  هیچ کدام از مراحل درمان بیماران سرطانی با چالش  روبرو شوند.

خالقی تاکید کرد: رادیوتراپی  جز رکن های اساسی در  درمان بیماری سرطان تلقی می شود بنابراین باید شرایطی مهیا کرد که علاوه بر پوشش هزینهای رادیوتراپی برای بیماران در مراکز دولتی، رادیوتراپی برای بیماران سرطانی در مراکز  خصوصی نیز مورد استفاده قرار بگیرد تا بیمار به نحو مطلوب خدمات درمانی را دریافت کند.

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس گفت: خدما ت رسانی به بیماران سرطانی باید متناسب با حجم مبتلایان در اولویت قرار بگیرد، بیماران سرطانی در  شرایطی روبه افزایش است که ما انتظار داریم بیمه ها همکاری همه جانبه برای خدمات رسانی  به بیماران سرطانی را در دستور کارقراردهند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت وی در پایان بابیان اینکه  بیمه های تکمیلی  به همیاری بیماران سرطانی در  مراکز رادیوتراپی بشتابند یادآورشد: وقفه در درمان بیماران سرطانی  به هیچ منطقی نیست بنابراین باید پروسه های درمانی بیماران سرطانی به سرعت دنبال شود.

پایان پیام/

مطالب مشابه