دانشگاه ها برای ارتباط با هم از بسترهای مجازی کمک بگیرند
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون، باقر لاریجانی، معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی در نشست منطقه آمایشی ۸ با اشاره به نقش این منطقه در تدوین سند برآورد نیروی انسانی نظام سلامت، گفت: این اولین بار است در نظام سلامت چنین محاسبه ای انجام و مشخص می شود که در هر رشته به چه تعداد نیروی انسانی نیاز داریم.

لاریجانی ادامه داد: پیش از این، مطالعاتی در وزارت بهداشت انجام شده بود،امیدواریم با همکاری مناطق آمایشی این سند در سطح ملی و منطقه ای پیاده شود.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی بر لزوم جلب مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان در اجرای برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی تاکید کرد و گفت: لازم است در این راستا با همفکری این همراهی ایجاد شود.

وی افزود: فاصله جغرافیایی دانشگاه های منطقه زیاد است و مناسب است از بسترهای مجازی برای رشد دانشگاه های منطقه استفاده کنید.

لاریجانی با اشاره به اقداماتی که در زمینه مرجعیت انجام شده گفت: دانشگاه های منطقه باید نقشه حرکت خود به سمت مرجعیت را ترسیم کرده و مشخص کنند نقاط کلیدی که می خواهند بر روی آن کار کنند، چیست.

معاون آموزشی وزارت بهداشت به ظرفیت های منطقه آمایشی ۸ اشاره کرد و گفت: از این ظرفیت ها در سطح کل منطقه می توان استفاده کرد و گروه های منطقه ای این امکان را برای رشد دانشگاه های کوچکتر منطقه فراهم می کنند. 

وی در خصوص تداوم اعتباربخشی در منطقه آمایشی ۸ افزود: ایجاد بسترهای مجازی می تواند ارزش زیادی در منطقه ایجاد کند.

لاریجانی تاکید کرد: لازم است آموزش دانشجویان دکترا در راستای حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم ارتقا یابد، در این مقطع باید کاری شود که دانشجو کارآفرین شود.

معاون وزیر بهداشت بر لزوم نوآوری در آموزش تاکید کرد و اظهار داشت: مناطق باید در بسته ها برای کشور الگو شوند و در ماموریت ها نقش ملی داشته باشند و مناطق از زیرساخت های یکدیگر در سطح ملی بهره‌برداری کنند.

به گزارش وبدا وی در پایان اضافه کرد: دوره های مهارتی می توانند برخی نیازهای کشور را مرتفع کنند. همچنین باید مناطق را از این منظر که چگونه با بهره برداری از دوره های مهارتی به نیازهای ملی پاسخ دهند، بررسی کنند.

پایان پیام/

مطالب مشابه